Ριζική για άσπρες και ξανθές τρίχες

APILUS ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Η ηλεκτρική αποτρίχωση είναι μια μέθοδος μόνιμης αποτρίχωσης η οποία εφαρμόζεται σε άσπρες  και  ξανθές τρίχες.